Els investigadors creuen que el procés pot ser similar en humans, tot i que no està demostrat, i que pot obrir la porta a nous tractaments preventius